DISCLAIMER

De Logistieke Eenheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de Logistieke Eenheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. De Logistieke Eenheid behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Logistieke Eenheid verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster secretaris@le.rodekruis.be overgaan tot verbetering of aanvulling.
De Logistieke Eenheid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Logistieke Eenheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Logistieke Eenheid.

COPYRIGHT

Copyright 2024 Rode Kruis - Vlaanderen  Logistieke Eenheid. Alle rechten voorbehouden

De teksten, afbeeldingen en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logistieke Eenheid.